Archive For
6:08 pm

Odnosi in zdravje

Konfliktni odnosi ogrožajo zdravje Ljudje se podzavestno izogibajo družbe tistih, ki se jim ne zdijo simpatični. Kaj se dogaja v trenutku, ko že na prvi pogled presodiš, da z določeno osebo ne bi preživel v prostoru niti minute, znanstveniki še ne znajo odgovoriti. Nekatere antipatije se pokažejo šele pozneje, prvi vtis je tedaj napačen. VelikokratContinue…